30 års garanti

Mot sopp og råte

30 års garanti mot sopp og råte

Med vår høye kvalitet er Frekhaug Vinduet et velkjent begrep i byggebransjen, såvel som hos våre sluttkunder. Vi er derfor stolt over å kunne tilby våre kunder enda større trygghet ved valg av vindusleverandør, med ggaranti mot sopp og råte. Garantien gjelder alle vinduer og balkongdører levert av Frekhaug Vinduet etter 1/1-2019. For produkter i tre gjelder 20 års garanti mot sopp og råte, og hele 30 år for produkter med aluminiumsbekledning.

Betingelser for utvidet garanti mot sopp og råte
Det gis 20 års garanti mot sopp og råte på vinduer og balkongdører i tre og 30 års garanti mot sopp og råte på vinduer og balkongdører i tre-alu. Garantien gjelder for produkter fra Frekhaug Vinduet og kun for produkter som er levert overflatebehandlet. Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert til selger innen rimelig tid etter at garantibruddet ble eller burde ha blitt oppdaget av kjøper, og senest innen utløpet av garantitiden. Garantiansvaret er begrenset til levering av ny vare og omfatter ikke montering eller eventuelle følgeskader. Produktene må monteres, brukes og vedlikeholdes forskriftsmessig og i henhold til selgers monteringsanvisning og vedlikeholdsinstruksjoner (FDV).I motsatt fall bortfaller både alminnelig reklamasjonsrett og selgers garantiansvar.

Nettsiden er designet og utviklet av cure